You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công ty cổ phần Dịch Vụ Cây Dù Đỏ, được thành lập vào năm 2010, là nhà công ty phân phối giải pháp bảo mật AVIRA độc quyền tại Việt Nam. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tập trung xây dựng các giải pháp về dịch vụ trên nền tảng Cloud Computing như dịch vụ Tổng Đài VoIP, Mail Server, File Server. Xây dựng các dịch vụ liên quan tới Internet of Things, Fintech Solutions, Blockchain Solution & các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp.

Với ưu thế mạnh về cơ sở hạ tầng phân phối các thiết bị mạng và viễn thông trên toàn cầu, cung ứng giải pháp cho các Nhà cung cấp dịch vụ, Doanh nghiệp, Chính phủ và khách hàng Công nghiệp. Chúng tôi đã mở rộng và đã thiết lập ưu thế về dịch vụ trên cơ sở hạ tầng Cloud cho khách hàng.

Cây Dù Đỏ hiện vẫn đang mở rộng thêm. Sức mạnh của Cây Dù Đỏ dựa trên nguồn nhân lực với nhiều năm kinh nghiệm và hiểu biết về mạng. Cây Dù Đỏ có thể liên kết một đội ngũ những người có mối quan hệ bền vững với các nhà cung cấp và khách hàng. Tinh thần của chúng tôi là đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu, bất cứ khi nào và bất kỳ ở đâu. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục theo đuổi những ý tưởng sáng tạo và các giải pháp cho khách hàng.

Sứ mệnh
Đặt mục tiêu trở thành một công ty cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam và Thế Giới trong 10 năm tới.

Tầm nhìn
Mong muốn tạo ra một nền tảng công nghệ toàn diện với giải pháp tiên phong trong thời đại kỹ thuật số, tiếp tục theo đuổi những ý tưởng sáng tạo và các giải pháp cho khách hàng, góp phần tạo ra sự đột phá sự phát triển của các doanh nhân và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của xã hội. 

Đối Tác