'Độ' đầu HD trên xe hơi

Gắn đầu HD phía trong cốp phụ, lắp thêm màn hình, dùng iPod điều khiển, xử lý chống nhiễu, nhiều dân chơi Sài Gòn đã tạo cho mình một dàn xem phim lý tưởng trong xe hơi.