Giải pháp Mạng & Thiết bị Viễn Thông

Về các thiết bị có dây, chúng tôi cung cấp các thương hiệu sau:

Về các thiết bị không dây bao gồm các thương hiệu sau:

Bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng viễn thông: CWDM & DWDM, Fiber Optic Management, Fiber to the home (FTTH), Remote Fiber Test System (RFTS), Enhancing Service Level Agreement (SLA), Clock Synchronization. Bên cạnh đó còn có giải pháp không dây: Wi-Fi Architecture, Mobile Network Transmission.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các giải pháp về Camera IP cho các tòa nhà, văn phòng và các hệ thống cảnh báo hồng ngoại,...